Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2014

OnlyMine
OnlyMine
Sponsored post
soup-sponsored
3239 0664 500
Reposted fromcsrugbyworld csrugbyworld viafoodforsoul foodforsoul
OnlyMine
2743 8f9a
OnlyMine
1421 0181
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
OnlyMine
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viamefir mefir
OnlyMine
Więc to był jeden dzień z tych najcenniejszych dni  które nigdy nie wracają
 ~T. Różewicz
— nigdy.
Reposted fromaleks17 aleks17 viamefir mefir
OnlyMine
5286 59df
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
OnlyMine
Reposted fromthebelljar thebelljar viamefir mefir
OnlyMine
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
— --
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
OnlyMine
3887 335d
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
OnlyMine
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak viamefir mefir
OnlyMine
2300 8b08
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
OnlyMine
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viamefir mefir
OnlyMine

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaIriss Iriss
OnlyMine
3317 18d2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamefir mefir

November 30 2014

OnlyMine
0774 261c
Reposted fromhearted hearted viacelebration celebration
OnlyMine
Reposted fromkarna karna vianivea nivea
4733 a57b
Reposted fromelisarcsilva elisarcsilva vianivea nivea
OnlyMine
1846 6411
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...